تاریخ درج : ۱۳۹۲/۱۰/۶ | بازدید : 2065 مرتبه


محمدعلي عبدالحي در گفت‌وگو با «كسب‌وكار» با اشاره به اينكه در آيين‌نامه قبلي، ارزياب خسارت و كارشناس بيمه از هم تفكيك نشده بودند، افزود: متاسفانه هم‌اكنون در شركت‌هاي بيمه، كارشناس و ارزياب يك مسئوليت دارند، در حالي كه بر اساس قانون مسئوليت اين دو از هم جداست.

 

گفت‌وگوي عضو انجمن ارزيابان خسارت بيمه​اي با روزنامه دنیای نوین كسب‌وكار

 

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ دی ۱۳۹۲

 

بيمه مركزي اعلام كرد آيين‌نامه «اعطاي پروانه و نحوه فعاليت موسسات ارزيابي خسارت بيمه‌اي» را اصلاح كرده است. بنابر اطلاعيه بيمه مركزي، بر اساس تجربه اجراي آيين‌نامه قبلي ارزيابان خسارت بيمه‌اي طي ۱۰سال اخير و با توجه به مطالعات و تجربيات موجود در صنعت جهاني بيمه در زمينه فعاليت حرفه تخصصي ارزيابي خسارت بيمه‌اي صورت گرفته و نقش ارزيابان خسارت بيمه‌اي در بازار بيمه كشور به عنوان بخشي از فعاليت اين صنعت تقويت شده است.
در پيش‌نويس نهايي اين آيين‌نامه، ارزيابان خسارت بيمه‌اي از لحاظ توانايي فني، مالي و اداري توانمندسازي و ظرفيت‌هاي اجرايي آنها براي تامين نيازهاي موسسات بيمه‌اي تقويت شده است.

در آيين‌نامه اصلاحي همچنين شرايط مجزايي براي احراز صلاحيت ارزيابان خسارت بيمه‌اي به تفكيك ارزيابان خسارت حقيقي و حقوقي تعريف و تدوين شده است. همچنين در آيين‌نامه جديد، بر مستقل بودن ارزيابان خسارت بيمه‌اي از موسسات بيمه‌اي و ساير ذي نفعان و بر جلوگيري از تضاد در منافع تاكيد و درباره سهامدار بودن آنها در موسسات بيمه، نمايندگي‌ها و كارگزاري‌هاي بيمه محدوديت‌هايي ايجاد شده است.

براي ترغيب بيمه‌گذاران به استفاده از خدمات ارزيابان خسارت بيمه‌اي نيز ارتباط و تعامل ميان ارزيابان خسارت بيمه‌اي و بيمه‌گذاران و ساير ذي‌نفعان و نحوه ورود ارزيابان به فرايند رسيدگي به خسارت و چارچوب قرارداد كتبي ارزيابي خسارت با بيمه گذار مشخص شده و بيمه‌گذار مي‌تواند مستقيما به ارزياب خسارت بيمه‌اي مراجعه كند.
در اين آيين‌نامه همچنين به مقوله آموزش مستمر ارزيابان خسارت بيمه‌اي، نظارت بر رفتار حرفه‌اي آنها و اختلافات ارزيابان خسارت بيمه‌اي با شركت بيمه يا بيمه‌گذار تاكيد و ضمن توجه خاص به شرايط تمديد پروانه فعاليت ارزيابان خسارت بيمه‌اي، ضمانت‌هاي اجرايي متناسب نيز در صورت عدم رعايت مفاد آيين‌نامه پيشنهاد شده است.

آيين‌نامه جديد مي‌تواند صنعت بيمه را متحول كند

عضو انجمن ارزيابان خسارت بيمه‌اي با بيان اينكه جلسات مربوط به اصلاح اين آيين‌نامه مدت‌هاست كه برگزار مي‌شود، ‌گفت: اعضاي انجمن ارزيابان خسارت بيمه‌اي نيز در اين جلسات شركت و ديدگاه‌هاي خود را درباره آيين‌نامه كنوني و الزامات اصلاحيه آن مطرح كرده‌اند.

محمدعلي عبدالحي در گفت‌وگو با «كسب‌وكار» با اشاره به اينكه در آيين‌نامه قبلي، ارزياب خسارت و كارشناس بيمه از هم تفكيك نشده بودند، افزود: متاسفانه هم‌اكنون در شركت‌هاي بيمه، كارشناس و ارزياب يك مسئوليت دارند، در حالي كه بر اساس قانون مسئوليت اين دو از هم جداست.

به گفته وي، در شركت‌هاي بيمه، ‌هم‌اكنون يك كارشناس بيمه هم بيمه‌نامه صادر مي‌كند، هم خسارت را ارزيابي مي‌كند و هم خسارت را پرداخت مي‌كند، در حالي كه ارزيابي خسارت يك كار حرفه‌اي و تخصصي است.

عبدالحي بر لزوم فعال شدن سيستم ارزيابي خسارت به صورت مستقل تاكيد و خاطرنشان كرد: قاعدتا بايد ارزيابي خسارت توسط ارزياب انجام شود و در صـــورتي كه شـركت بيمــــه آن را قبول نداشت، مي‌توانــد از كارشناس خود در اين زمينه استفاده كند.

وي با اشـــاره به اينكــــه در آييـــن‌نامــه پيشين، بيشتر بيمه‌گر ديده شده بود تا بيمه‌گزار، تصريح كرد: با اصلاح آيين‌نامه، ‌امكان گنجاندن شروط ضمن عقد در بيمه‌نامه فراهم مي‌شود. عضو هيات‌مديره انجمن ارزيابان خسارت به بخشي از اصلاحيه آيين‌نامه جديد اشاره كرد و گفت: بر اساس اين اصلاحيه، بيمه‌گزار مي‌تواند مستقيما به ارزياب خسارت بيمه‌اي مراجعه كند و اين اقدام مي‌تواند تحول بزرگي در صنعت بيمه كشور باشد.

عبدالحي با بيان اينكه البته كشور ما در حال حاضر چندان روي تربيت ارزيابان حرفه‌اي خسارت سرمايه‌گذاري نكرده است، افزود: اينكه هر بيمه‌گزار بتواند ارزياب خسارت را خودش تعيين كند، باعث واقعي‌تر شدن ميزان خسارت‌هاي برآوردي خواهد شد.

به گفته وي اين اقدام ممكن است شبهه تباني در ارزيابي‌ها را ايجاد كند، اما در عمل شركت‌هاي بيمه هم مي‌توانند هنگام ايجاد بيم تباني، از كارشناسان خود براي برآورد دوباره خسارت استفاده كنند.

http://biznews.ir/images/magazine/0008/files/atfl00000181-0004.gif

 

لطفا نظرات ، پیشنهادات و سوالات خود را مطرح نمایید