تاریخ درج : ۱۳۹۱/۳/۵ | بازدید : 3331 مرتبه


آيا ميدانيد؟ ساليانه 2/2 ميليون مورد مرگ مرتبط با كار در جهان رخ ميدهد اين مرگ ومير ها غالباً متعاقب بروز حوادث و آسيبهاي شغلي و يا ابتلا به بيماريهاي شغلي رخ ميدهند.
ادامه مطلب...
تاریخ درج : ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ | بازدید : 4913 مرتبه


مقدمه: در عصر حاضر با پيشرفتهاي چشمگير در امر بهداشت و پيشگيري از بيماريهاي عفوني و غيرعفوني و فراهم شدن وسايل آسايش و رفاه و بالنتيجه كاهش ميزان مرگ و مير ناشي از بيماريها، حوادث يكي ازعلل عمده مرگ و مير و معلوليت بوده و پس از بيماريهاي قلب و عروق و سرطان در مرتبه سوم قرار دارد.
ادامه مطلب...