تاریخ درج : ۱۳۹۱/۳/۴ | بازدید : 2150 مرتبه


اگر چه از اسم پزشكي قانونی همراه بودن پزشكي با قانون مفهوم ميشود ولي در حقيقت درعين حالي كه پزشكي در خدمت قانون است و پزشكي قانوني از تمام معلومات پزشكي استفاده ميكند تا راه را براي موفقيت قانون بگشايد يك تضادي نيز بين آنان وجود دارد.
ادامه مطلب...
تاریخ درج : ۱۳۹۱/۳/۴ | بازدید : 3544 مرتبه


ماده 59 قانون مجازات اسلامي اعمالي را برميشمارد كه جرم نيستند در بند 2 اين ماده آمده است: هرنوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين علمي و نظامات دولتي انجام شود . درموارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
ادامه مطلب...
تاریخ درج : ۱۳۹۱/۳/۴ | بازدید : 1537 مرتبه


در بسیاری موارد این سوال مطرح می شود که آیا بازرسی از مطب ها، مراکز درمانی و پزشکی بدون اجازه ی پزشک جنبه ی قانونی دارد یا خیر و پزشک حق دارد اجازه ی بازدید ندهد یا اجازه ی بازدید را به وقت دیگری موکول نماید.
ادامه مطلب...
تاریخ درج : ۱۳۹۱/۳/۴ | بازدید : 2313 مرتبه


همایشی با عنوان «پزشک و قانون» به همت واحد آموزش و پژوهش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ دی‌ماه در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شده است.
ادامه مطلب...
تاریخ درج : ۱۳۹۱/۲/۱۸ | بازدید : 1689 مرتبه


در كتاب چيني سن آن روهو كه بسال 1247 ميلادي تحرير يافته نوشته شده است :
ادامه مطلب...
تاریخ درج : ۱۳۹۰/۱۲/۸ | بازدید : 2705 مرتبه


نويسنده : جعفر آسماني
ادامه مطلب...