دكتر محمد علي عبدالحي متولد ١٥ فروردين سال ١٣٥٢ در شهر قم هستند. ايشان در رشته پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي فارغ التحصيل شده و از سال ١٣٨٢ در سازمان پزشكي قانوني بعنوان كارشناس مشغول به كار گرديدند.

در سال ١٣٨٩ با شركت در دوره هاي تخصصي ارزيابي خسارت بيمه اي در رشته حادثه و قبولي در امتحانات و مصاحبه موفق به اخذ پروانه ارزيابي خسارت بيمه اي در رشته حادثه از بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گرديد.

گزيده سوابق اجرايي، آموزشي و تحقيقاتي ايشان عبارت است از:

- کارشناس پزشکی قانونی

- ارزیاب خسارت بیمه ای رز زشته حارثه

-  مدرس دانشگاه در رشته بیمه و حقوق

- پزشك معتمد بيمه آسيا

- پزشك معتمد بيمه رازی

- پزشك معتمد بيمه كارآفرين

- پزشك مشاور و کارشناس بيمه ايران

- پزشك معتمد بيمه پارسیان

- پزشک معتمد s.o.s

- پزشك طرح سلامت بنياد شهيد

- ارائه مقاله راهكارهاي جلوگيري از پرداخت خسارت در تصادفات جرحي ساختگي

- ارائه مقاله تلفيح مصنوعي و ابعاد حقوقي – فقهي پيرامون آن

- ارائه طرح ارزياب توانمند

- تهيه و تنظيم كتاب تغذيه در دوران امتحانات و كنكور