اخبار

تاریخ درج : ۱۳۹۳/۶/۱۱ | بازدید : 1490 مرتبه


در جلسه ماهانه پزشكان، از برگزيدگان پزشك اداره تقدير شد. مديريت شايسته واحد هاي زير مجموعه، دقت نظر كارشناسانه و رعايت شعائر اسلامي و اداري از محور هاي اين تقدير بود.
ادامه مطلب...
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۶/۷ | بازدید : 1461 مرتبه


ه مناسبت يكم شهريور و گراميداشت مقام پزشكان، مراسمي در سازمان نظام پزشكي استان برگزار شد. در اين مراسم رييس مركز پزشكي قانوني شهيد فاطمي قم به عنوان پزشك برگزيده استان، معرفي شد.
ادامه مطلب...
تاریخ درج : ۱۳۹۲/۱۰/۶ | بازدید : 2064 مرتبه


محمدعلي عبدالحي در گفت‌وگو با «كسب‌وكار» با اشاره به اينكه در آيين‌نامه قبلي، ارزياب خسارت و كارشناس بيمه از هم تفكيك نشده بودند، افزود: متاسفانه هم‌اكنون در شركت‌هاي بيمه، كارشناس و ارزياب يك مسئوليت دارند، در حالي كه بر اساس قانون مسئوليت اين دو از هم جداست.
ادامه مطلب...


بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي بازنگري آيين نامه ها و مقررات بازار بيمه كشور، آيين‌نامه «اعطاي پروانه و نحوه فعاليت مؤسسات ارزيابي خسارت بيمه‌اي» را اصلاح كرد و پيش نويس نهايي آن در جلسه مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۲ شوراي عالي بيمه به تصويب رسيد.
ادامه مطلب...
تاریخ درج : ۱۳۹۱/۵/۲۷ | بازدید : 2197 مرتبه


اسامي قبول شدگان آزمون كتبي دوره نهم و واجدين شرايط شركت در مصاحبه ارزيابي خسارت بيمه اي
ادامه مطلب...
تاریخ درج : ۱۳۹۱/۴/۷ | بازدید : 1730 مرتبه


به اطلاع مي‌رساند بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمه‌گري و نيز بر اساس آيين‌نامه شماره ۵۰ مصوب ۱۳۸۲/۳/۴ شورايعالي بيمه اقدام به برگزاري دوره آموزشي براي متقاضيان پروانه ارزيابي خسارت بيمه‌اي نموده است.
ادامه مطلب...